lunes 29/11/21

El projecte educatiu de l’escola Dominiques Vallirana està fonamentat en 4 eixos clau, el treball cooperatiu, la cultura de pensament, l’educació emocional i en valors i el desenvolupament de les Intel·ligències múltiples.

Amb el treball cooperatiu pretenem fomentar la responsabilitat individual i grupal així com crear comunitats d’aprenentatge cooperatiu on tots aprenem de tots. Així ho defineixen els germans Johnson & Johnson referents d’aquesta metodologia.

La cultura de pensament segons Ron Ritchhart, és aprendre i ensenyar a pensar, consisteix en crear espais i temps perquè el pensament individual i del grup d’alumnes sigui valorat, es faci visible i es promogui de manera activa com una part més de les experiències quotidianes i habituals dels alumnes a l’escola. Introduïm la cultura del pensament en les diferents propostes didàctiques fent ús de diferents destreses i rutines de pensament. Tècniques que permeten desenvolupar el pensament creatiu, crític, presa de decisions i resolució de problemes. Mitjançant aquests organitzadors els alumnes reflexionen de manera compartida, fent conscient aquell aprenentatge (metacognició) per tal d’interioritzar-lo i transferir-lo en altres situacions i contextos.

Creaescola2-min

El tercer eix és l’educació emocional. Una de les nostres finalitats és vetllar pel desenvolupament de la interioritat del nostre alumnat en el seu camí per descobrir "qui són”. Amb aquest propòsit hem creat Look Inside, un programa d’Educació Emocional al servei de tota la comunitat educativa (alumnes, famílies i professorat). El programa es desplega per a l’alumnat de tots els cursos i etapes educatives i està basat en el desenvolupament de les seves Competències Emocionals de manera rigorosa, continuada i metodològicament coherent. El model referent per aquest programa és del Dr. Biquerra de la UB.

 

Treballem des de les vuit intel·ligències múltiples defensades per Gardner de la universitat de Harvard com a pilar per personalitzar l'aprenentatge. Actualment es contempla aquest treball en l’elaboració dels projectes d’aula i amb la implementació dels programes de matemàtiques EMAT i ONMAT.

Creaescola3-min

 

El nostre projecte educatiu s’ha vist enriquit per les aportacions de la neurociència a l’àmbit educatiu sobre com aprenen els nostres alumnes i es complementa amb el projecte de llengües estrangeres i el desplegament de la competència digital dels nostres alumnes.

Creiem que la nostra pràctica educativa afavoreix l’aprenentatge dels alumnes cuidant el seu desenvolupament emocional i humà. A més de desplegar les competències del perfil de l’alumne de dominiques: AUTÒNOM- CRITIC-CREATIU-COMPROMÈS I CONSCIENT.

Comentarios